Hvordan lukke LLP i Kasakhstan?

Sergey Boyarchuk, administrerende partner for Perspective Consulting Agency, hjelper oss å forstå prosessen med å lukke en LLP Sergey Boyarchuk, administrerende partner for Perspective Consulting Agency, hjelper oss å forstå prosessen med å lukke en LLP.

Fase 1

Det aller første skrittet er vedtaket av det autoriserte organet (stiftelsesmøtet, den eneste deltakeren, en annen kropp som er spesifisert i LLPs charter) av den aktuelle avgjørelsen og signeringen av alle autoriserte personer i dokumentet, ifølge hvilket organet besluttet å likestille LLP. Vanligvis kalles dette dokumentet "Beslutning om likvidasjon av en juridisk enhet" eller "Protokoll fra stiftelsens møte om likvidasjon av en juridisk enhet".

Deretter må du sende inn en melding om eliminering av LLP i den juridiske avisen. Almaty-kontoret til den juridiske avisen ligger på ul. Dosmukhamedov 68B. Publikasjonen koster ca 5.000 tenge. Husk å spørre om avisens utgivelsesdato, og på den fastsatte dagen ta bort en gratis kopi.

Innen tre dager etter signering av likvidasjonsdokumentet til LLP, underrette slike statlige organer som Justisdepartementet, Sysselsettingssenteret og Institutt for statens inntekter for lukning av LLP. I hver av disse kroppene får du et utvalg av ønsket varsel.
Første etappe slutter her. Du må vente 2 kalendermåneder fra datoen for offentliggjøring av publikasjonen i juridisk avis, hvoretter du må gå videre til neste trinn.

Fase 2

Skriv en erklæring om gjennomføringen av kamerakontroll i DGD i området for registrering av LLP. Ta med alle lovbestemte dokumenter og stempelet til LLP. Ved lov utføres kontorkontroll ikke mer enn 45 kalenderdager fra søknadsdatoen.

Etter at du har mottatt konklusjonen av kamerakontrollen, oppgi en likvidasjonsbalanse innen tre dager. Hvis frihetsberøvelsen viser brudd eller bøter, betaler du umiddelbart for alt.

LIKVIDASJONSBALANS - En balanse som beskriver eiendomsstatusen til en likvidert foretak på den dato fra hvilken den opphører å eksistere som en juridisk enhet.


Det neste trinnet er ødeleggelsen av seglet. Dette krever en handling av ødeleggelse, som er gjort i et advokatfirma eller et selskap som produserer sel og frimerker. Denne tjenesten koster rundt tre tusen tenge. Deretter tar du et sertifikat for gjeld på toll og andre betalinger i DGD.

Fase 3

Samle alle dokumenter i en enkelt mappe, betal statsavgiften i mengden 2 MCI og send den over til PSC i henhold til LLPs registreringsområde. Du kan også søke om likvidasjon via e-forvaltningsportalen.

For å gjøre dette, logg inn på portalen egov.kz ved hjelp av en digital signatur utstedt i navnet på den første lederen av organisasjonen. Deretter klikker du på "Business" -fanen, velg deretter "Registrering og likvidasjon av en bedrift" -fanen, og velg "Registrering av oppsigelse av juridisk enhetens aktivitet, avregistrere en filial og representasjonskontorregistrering", og klikk deretter "Bestill online service".

Portalen vil tilby deg å fylle ut en elektronisk søknad. Fyll ut en elektronisk søknad i samsvar med instruksjonene i portalen, legg til skanninger av alle dokumenter du har samlet og signere søknaden med en elektronisk digital signatur fra den første lederen. Etter 7 virkedager vil din juridiske enhet bli likvidert.

Etter 7 virkedager vil din juridiske enhet bli likvidert

Vanligvis går hele likvidasjonsprosessen fra fire måneder til seks måneder, siden samlingen av alle nødvendige dokumenter krever mye tid.

Dokumenter som kreves for å lukke en LLP:

LLPs vedtekter, interne vedtak (protokoller) om utnevnelse av den første lederen, en kopi av den første lederens ID-kort, en avis med en publikasjon om likvidasjon av LLP, meldinger til myndigheter, en betalingsordre for likvidasjon av 2 MCI, en EDS på den første lederen av den juridiske enheten som blir likvidert.

Ved likvidasjon av en LLP kan det oppstå noen problemer. I utgangspunktet flyter de når de utfører kamerakontroll. De vanligste av disse er skatte- eller tollgjeld, anerkjennelse av motparten som en falsk entreprenør, og som følge derav også momsrefusjon og gjeldsskatt, blir skatterapporter ofte feilaktig innlevert. Det er to alternativer for å løse alle problemer. Dette er underskrift av en protokoll og betaling av bøter og straffer, eller en domstol med en eller annen statlig instans.

Priser for tjenestene ved å lukke LLP

Hvis du ikke bestemmer deg for å gjøre det selv, varierer prisene for denne tjenesten i Almaty by fra 70.000 tenge til uendelig (avhengig av prosessens kompleksitet). Hvis et selskap egentlig ikke fungerte, ble det sendt inn rapporter, da kostnaden ville være minimal, hvis selskapet jobbet og stod på mva eller hadde noen lisenser, ville kostnaden for en slik tjeneste være 2 ganger høyere enn minimum, og hvis selskapet har problemer, da vil kostnaden for et slikt prosjekt bli bestemt individuelt.

Om det hvordan å åpne LLP i Kasakhstan vi skrev tidligere.